Feltreparasjoner

Vi har 3 velutrustede verksted-/servicebiler for feltreparasjoner stående klare.

Dette løser deres problemer i felten og behov for å ha deres anleggsmaskinene i drift mest mulig.

Vi har også transportabelt linjeboringsutstyr og sveiseautomat til å sveise slark i boss.

Lang erfaring med anleggsmaskiner både på land og på skip.