Rogaland Maskinservice AS


Vårt anlegg på Bryne - blå bygninger i forgrunnen.


Vi er et spesialverksted med mange arbeidsområder:
  • 3 velutrustede verksted-/servicebiler for feltreparasjoner løser dine problemer og behov for å ha deres anleggsmaskiner i drift mest mulig
  • Vi er godkjente til å utføre sertifisering/årskontroller på anleggsmaskiner
  • Tjenester til skip med påmonterte gravemaskiner
  • Transportabelt linjeboringsutstyr og sveiseautomat til å sveise slark i boss
  • Utvikler offshoreløsninger for anleggsmaskiner som opererer på store havdyp
  • Lang erfaring med anleggsmaskiner både på land og på skip
  • Vi rykker ut på kort varsel, og har ofte stasjonert fag og personer om bord til jobben er gjort


Rogaland Maskinservice AS har vært i drift siden 1982, og våre ca. 15 ansatte besitter
spesialkompetanse innen en rekke områder. Vi har f.eks. vært med på utviklingen av
maskiner som kan operere på store havdyp.


Finn oss >>
Se hvem som er våre kunder >>


 

 

 
 

OFFSHORE SERVICE OG UTVIKLING
 
Ene Agentur på JAB:
(trykk bildet for mer informasjon)
 
JAB Norge